Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle od 01.12.2022 do 30.11.2023 r.”

Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa paliw płynnych do pojazdów i urządzeń będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle od 01.12.2022 do 30.11.2023 r.”

Czytaj więcej na BIP:

http://zgkimkadzidlo.nbip.pl/zgkimkadzidlo/?id=193

Złóż wniosek/ofertę, komunikuj się elektronicznie tu:

https://miniportal.uzp.gov.pl;

identyfikator ogłoszenia: 383eb7b6-5a1e-49e4-b924-f98b2f42f579

Podobne wpisy