ZGKiM Kadzidło
ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. Kościuszki 15

tel. 29 761 89 38
tel. kom. 608 363 388
fax 29 761 89 38
e-mail zgkim@kadzidlo.pl
Biuletyn
Informacji
Publicznej

aktualności   >   Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kadzidło...


Nazwa projektu: "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle".


Beneficjent:

Gmina Kadzidło

Wartość projektu:

14 470 353,16 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

11 917 782,85 zł = 82,36%

Wkład Gminy Kadzidło:

2 552 570,31 zł

Termin:

Prace trwają od 9 czerwca 2010 r. - Termin zakończenia projektu to 30 października 2012 r.

Opis:

W 2010 r. w ramach zadania przewidziano do wykonania przebudowę istniejącego systemu podciśnieniowo-grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej na system tłoczno-grawitacyjny poprzez wykonanie 15 przepompowni i włączenie ich do systemu. Ponadto rozpoczęła się budowa nowej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami po obu stronach drogi krajowej.

W 2011 r. w dalszym ciągu będzie realizowana rozbudowa nowego systemu kanalizacyjnego oraz zostanie wykonana sieć wodociągowa. Rozpocznie się także realizacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kadzidle.

W 2012 r. zakończy się rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków co zakończy realizację zadania.

Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane będzie w oparciu o dokumentacje techniczne, obejmujące swoim zakresem następujące ulice w msc. Kadzidło:

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNO-CIŚNIENIOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI KADZIDŁO.

Lokalizacja inwestycji: Obszar administracyjny msc. Kadzidło w ulicach: Kościuszki, 1- go Maja, Targowa, Kurpiowska, Generała Bema, Sportowa, Batalionów Chłopskich, Chętnika, Stacha Konwy, Regionalna, Al. Zwycięstwa, Generała Świerczewskiego, Moniuszki, Myśliwska, Prusa, Kopernika, Morelowa, Lokalna, Poziomkowa, Jagodowa, Ogrodowa.

KANALIZACJA SANITARNA W OSIEDLACH "PODTATARZA" W KADZIDLE.

Lokalizacja inwestycji - msc. Kadzidło: Akacjowa, Zielona, Słoneczna, Trasa Mazurska, Ogrodowa, Handlowa, Ks. Mieszki, Żołnierzy Września, Sosnowa, Orzeszkowa, Kurpiowska, Mickiewicza, Kopernika, Armii Krajowej, Kościuszki, Myśliwska, Zawadzkiego, J. Piłsudskiego, Tatarska, Ks. Suchcickiego, Różana, Jaśminowa, Malinowa, Konwaliowa, Kalinowa, Łąkowa, I Armii WP, Wincentego Witosa, Henryka Wieniawskiego, Fryderyka Chopina, Jana Ignacego Paderewskiego, Kompozytorów, Karola Szymanowskiego, Heleny Modrzejewskiej. Powyższa inwestycja wymaga przebudowy istniejącego systemu kanalizacyjnego, dlatego wymieniono powyżej także ulice objęte realizacją zadania i leżące poza osiedlem Podtatarze.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W KADZIDLE.

Lokalizacja inwestycji - msc. Kadzidło: Trasa Mazurska, Karola Szymanowskiego, Tatarska, Piękna, Słodka, Morelowa, Lokalna, Ogrodowa.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KADZIDLE.

Lokalizacja inwestycji - msc. Kadzidło, ul. Lokalna.

________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.