ZGKiM Kadzidło
ul. Targowa 4
07-420 Kadzidło

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
ul. Kościuszki 15

tel. 29 761 89 38
tel. kom. 608 363 388
fax 29 761 89 38
e-mail zgkim@kadzidlo.pl
Biuletyn
Informacji
Publicznej

aktualności   >   Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka...


Nazwa projektu: "Budowa wodociągu w miejscowościach: Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidła i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle".


Beneficjent:

Gmina Kadzidło

Wartość projektu:

8 556 218,39 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

7 272 785,63 zł

Wkład Gminy Kadzidło:

1 283 432,76 zł

Termin:

2010-2013 r.

Opis:

Projekt ten przewiduje budowę nie tylko wodociągu, ale również kolejną rozbudowę kanalizacji w samym Kadzidle. Nasz wniosek znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej i jako jeden z nielicznych otrzymał pełne dofinansowanie. Obok otrzymanych wcześniej pieniędzy na kanalizację w Kadzidle w wysokości 12 000 000 złotych, to przedsięwzięcie będzie jednym z największych w ostatnich latach. Harmonogram prac i wydatkowanie środków w kolejnych latach:

2010 - uzupełnienie dokumentacji projektowych rozbudowy stacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle, opracowanie studium wykonalności Projektu, ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania;

2011 - rozpoczęcie prac związanych z budową wodociągu oraz rozbudową stacji wodociągowej w Kadzidle (stacja uzdatniania wody);

2012 - dalsza realizacja budowy wodociągu, zakończenie prac związanych z rozbudową stacji wodociągowej w Kadzidle, kolejny etap rozbudowy kanalizacji;

2013 - zakończenie realizacji zadania.

________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu.