Od 2002 roku

Istniejemy po to by zapewnić czystość i harmonię.

Od 20 lat jesteśmy dla Was!
Ciągły rozwój zapewnia coraz lepsze rezultaty naszej pracy.

ZGKiM w Kadzidle

Już 20 lat razem!

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – funkcjonuje od 2002 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kadzidle. Właścicielem Spółki jest Gmina Kadzidło. Prowadzimy obsługę komunalną mieszkańców Gminy w zakresie dostarczania wody, odbioru i oczyszczania ścieków. Spółka w większości obszarów swojej działalności zajmuje wiodącą pozycję na lokalnym rynku, a w dostawie wody i odbioru ścieków – naturalnego monopolisty. Dążymy do zbudowania wizerunku firmy dobrze zarządzanej, nowoczesnej i efektywnej. Najważniejszym celem spółki jest świadczenie usług o jakości spełniającej oczekiwania Klientów oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko i korzystania z jego zasobów.

Zapraszam do zapoznania się z naszym przedsiębiorstwem, jeśli natomiast będziecie mieli Państwo jakieś pytania chętnie na nie odpowiemy za pośrednictwem formularza kontaktowego i poczty elektronicznej.

+0

mieszkańców gminy

+0

km² obszaru

0

sołectwa

Władze spółki

Adam Marcin Białobrzeski

Prezes Zarządu

Zarząd Spółki kieruje działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
Posiada wszelkie uprawnienia nie zastrzeżone dla innych jej organów.

Symołon Jerzy – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dąbrowski Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Łopusińska Alina – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki a do szczególnych jej obowiązków i uprawnień należy m.in.:

  • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
  • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  • badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
  • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału Zysku lub pokrycia strat.

Schemat organizacyjny
ZGKiM Spółka z o.o.
w Kadzidle