Ścieki

Oferujemy usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni (szamb i osadników) z terenu Gminy Kadzidło.
Oferta jest skierowana do mieszkańców, którzy nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

Nieczystości płynne odbieramy specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi o pojemności zbiornika 5m³ i 9 m³.
Chcąc skorzystać z naszych usług należy podpisać z nami stosowną umowę.
Wywóz odbywa się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00.

Zgłoszenia można składać osobiście w biurze ZGKiM oraz drogą telefoniczną pod numerem

608 363 388.

Faktury przekazujemy w wersji papierowej lub elektronicznej w zależności od preferencji.

*W przypadku elektronicznej wersji konieczne jest złożenie oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną (do pobrania w zakładce Druki i umowy)

Cennik znajduje się w zakładce Strefa Klienta.

.

PRZYPOMINAMY!
Każdy mieszkaniec Gminy Kadzidło, który nie jest podłączony do kanalizacji, jest zobowiązany do przynajmniej jednego udokumentowanego wywozu nieczystości w ciągu roku kalendarzowego.