Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Cennik usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle obowiązujący od 01.04.2022 r.