Świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

Cennik usług w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle obowiązujący od 29.05.2024 r.
Pobierz CENNIK w pdf
WODA
WODA
montujemy, plombujemy i demontujemy wodomierze (Pierwszy montaż jest bezpłatny)
wypożyczamy zestaw wodomierzowy do poboru wody z hydrantu
sprzedajemy podliczniki
programujemy moduł radiowy na podliczniku
wydajemy zaświadczenia o jakości i ilości dostarczonej wody
KANALIZACJA
KANALIZACJA
udrażniamy kanalizację sanitarną urządzeniem wysokociśnieniowym
wywozimy nieczystości płynne (szambo i osad z przydomowych oczyszczalni)
ODPADY
ODPADY
odbieramy odpady komunalne, od firm i instytucji
sprzedajemy kosze 120 litrów oraz 1100 litrów
Wynajmujemy sprzęty wraz z obsługą operatora
ładowarki KRAMER I MANITOU
koparko – ładowarkę CASE
Mamy w ofercie do sprzedaży
kompost
Pozostałe
oferujemy najazd na wagę samochodową 50 t (odpłatnie)
PSZOK
W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przyjmujemy posegregowane odpady od mieszkańców Gminy Kadzidło