Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK

W PSZOK przyjmujemy nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych i dostarczane przez właścicieli nieruchomości.

ul. Kurpiowska 52 881 056 679

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

oraz w sobotę w godzinach 9.00-12.00

Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Kadzidło, którzy podpisali deklarację na odbiór odpadów komunalnych i zobowiązali się do ich segregacji.

Przyjmujemy jedynie posegregowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych! Odpady których pochodzenie lub ilość wskazuje na działalność gospodarczą lub rolniczą nie są przyjmowane.

PSZOK prowadzony jest przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kadzidle z siedzibą przy ul. Kurpiowskiej 52.

Czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w sobotę w godzinach 9.00-12.00 .

Przyjmujemy posegregowane odpady
Szkło
Plastik
Folia, styropian z opakowań RTV/AGD
Styropian budowlany (TYLKO CZYSTY – bez folii, kleju itp.)
Papier i tektura
Odpady budowlane (cegły, pustaki, płyty karton-gips, klej, ceramika, farby, lakiery)
Opony samochodowe i mniejsze w ograniczonej ilości
Odpady wielkogabarytowe (łóżka, meble, fotele)
Odpady elektryczne i elektroniczne. Tylko kompletne tzn.: z silnikiem, agregatem itd.
Ramy okienne bez szyb!
Odpady ulegające biodegradacji (trawa, liście, gałązki, trociny) TYLKO W PRZYPADKU OSÓB, KTÓRE W DEKLARACJI ZŁOŻONEJ W GMINIE ZAZNACZYŁY BRAK KOMPOSTOWNIKA.
Odpady nieprzyjmowane
Części samochodowe np.: reflektory, części karoserii, siedzisk itp. co do których sposób postępowania z tymi odpadami, regulują odrębne przepisy prawne
Opony rolnicze, od samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych
Wełna mineralna
Styropian elewacyjny
Eternit
Papa
Smoła
Okna
Części dachu, rynny oraz rury spustowe plastikowe
Plastikowe rury drenarskie
Zmieszane odpady komunalne